KNGU

Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat

Het ontwikkelen van een open en veilige sportcultuur binnen de turnsport.

  • Year
    2019 - nu
  • Country
    Nederland

What we did

We ontwikkelden een op maat gemaakt toetsingskader voor het toetsen en verbeteren van het pedagogisch prestatieklimaat bij de topsport- en talentcentra.

Het creëren van een veilig (top)sportklimaat in de turnwereld staat vol in de schijnwerpers. De KNGU heeft in de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen om het topsportklimaat te verbeteren. Een daarvan is het ontwikkelen van het ‘Landelijk Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat’. Met dit toetsingskader nemen de KNGU en de topsportcentra hun verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een open en veilige sportcultuur. Door de topsportcentra regelmatig te toetsen wordt een structuur gecreëerd waarin de basis voor het gewenste pedagogische prestatieklimaat geregeld is. Je kunt hierbij denken aan: Hebben alle trainers een VOG? Staat er op de website wie de vertrouwenscontactpersoon is? Zijn er omgangs- en gedragsregels tussen coaches, sporters en ouders vastgesteld? Vindt er scholing over grensoverschrijdend gedrag plaats? Het toetsingskader moet leiden tot structurele aandacht voor het creëren van een pedagogisch prestatieklimaat binnen de topsport.

NMC Bright heeft de KNGU ondersteund bij het ontwikkelen van het landelijk toetsingskader. Daarnaast is NMC Bright gevraagd de toetsing van de topsportcentra uit te voeren middels regelmatige visitaties van de Nationale- en Regionale Trainingscentra en de Talent Opleidingscentra van de KNGU. Een onafhankelijke procesbegeleider van NMC Bright beoordeelt in hoeverre een centrum voldoet aan de eisen van het toetsingskader en waar het centrum zich kan verbeteren.

Lees hier meer over het Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat op de website van de KNGU en via deze link vind je het handboek met meer informatie over het toetsingskader.

 

Interested in how our services can
benefit your organisation?

If you are looking for a dedicated partner that helps developing youth academies and raise standards in talent development, please contact us and let’s discuss possibilities.

We’ll get back to you within 24 hours.

We develop sustainable organisations, inspire effective leadership and stimulate a learning environment for players and staff. We do this with a versatile network of experts from national and international sports.

We’ll get back to you within 24 hours.