KNLTB Rolstoeltennis

Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis

Samen het landschap voor rolstoeltennissers versterken.

  • Year
    2019 - nu
  • Country
    Nederland

What we did

We ontwikkelden een op maat gemaakt ontwikkelprogramma voor het rolstoeltennis in Nederland. Sinds 2014 is NMC Bright partner van de KNLTB.

De KNLTB heeft als missie om zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden en met of zonder beperkingen, te laten tennissen. Daarom wilde bond het rolstoeltennis (verder) ontwikkelen. De bond heeft de ambitie om de internationale status van Nederland als aansprekend en toonaangevend rolstoeltennisland te continueren en te verbeteren.

Om deze ambitie waar te kunnen maken was er verbinding nodig tussen breedte- en topsport. Op dit moment zijn er zo’n 70 KNLTB-verenigingen in Nederland die rolstoeltennis aanbieden. Dit aanbod varieert van alleen een lidmaatschap voor rolstoeltennissers tot een inclusieve vereniging waar rolstoeltennissers een volledig wedstrijd- en trainingsprogramma krijgen aangeboden. Het is voor rolstoeltennissers soms lastig om een vereniging te vinden die passend is bij hun persoonlijke situatie, ontwikkeling of ambitie. De KNLTB wilde naar een landschap waarin een logische lijn komt voor rolstoeltennissers van breedtesport naar topsport. In dit landschap kunnen verenigingen zich onderscheiden in hun aanbod en krijgen spelers op elk niveau een passend aanbod.

NMC Bright heeft daarom samen met de KNLTB het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis gecreëerd. Als eerste hebben we het rolstoellandschap verdeeld in drie categorieën: brons, zilver en goud. Hierdoor ontstaat veel duidelijkheid. We hebben beschreven wat de kenmerken zijn van de verschillende categorieën. Vervolgens hebben we een ontwikkelmethodiek voor clubs gemaakt. Hierin zijn drie fasen te onderscheiden, te weten de ambitie, groei- en evaluatiefase.

Het ontwikkelproces start met het invullen van een zelfevaluatie door de tennisclub. Daarna volgt een bezoek aan de club voor een analysesessie. Deze sessie wordt begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider van NMC Bright en een medewerker van de KNLTB. Doel van het bezoek is vast te stellen in hoeverre het profiel (goud, zilver, brons) passend en/of haalbaar is. Ook wordt besproken op welke manier de KNLTB de club kan ondersteunen. Na de analyse volgt een ambitiesessie waarin de focus voor de club voor de toekomst besproken wordt. Hieruit volgt een ontwikkelplan voor de tennisclub. Tijdens de groei-fase gaat de tennisclub aan de slag met het ontwikkelplan. De KNLTB ondersteunt de club hierin. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en kan het ontwikkelplan worden bijgesteld. 

Lees hier meer over het Ontwikkelprogramma Rolstoeltennis op de website van de KNLTB en hier over de ervaring van tennisclub Smash Neede.

 

Interested in how our services can
benefit your organisation?

If you are looking for a dedicated partner that helps developing youth academies and raise standards in talent development, please contact us and let’s discuss possibilities.

We’ll get back to you within 24 hours.

We develop sustainable organisations, inspire effective leadership and stimulate a learning environment for players and staff. We do this with a versatile network of experts from national and international sports.

We’ll get back to you within 24 hours.