De KNLTB start vanaf 2020 samen met tennisleraren een cluboverstijgend instroomprogramma voor tennissers in de leeftijdsfase t/m 10 jaar met potentie voor de internationale top. Het instroomprogramma bestaat uit tenminste 30 trainingen per jaar.

WAAROM

De KNLTB wil structureel spelers ontwikkelen die serieus concurreren in het internationale toptenniscircuit. Dat vraagt om een klimaat waarin elke tennisser met potentie voor de wereldtop, onder de juiste training en begeleiding, de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen en van tennis zijn/haar beroep te maken (KNLTB, Meerjaren Opleidingsplan Tennis: Route naar de Top, 2018).

In de route naar internationaal toptennisser onderscheidt de KNLTB vijf spelersgroepen (KNLTB, 5 Steps to the Top, 2018), waaronder spelers t/m 12 jaar. Voor de spelersgroep t/m 10 jaar, de jongste spelersgroep in de route naar de top, faciliteert de KNLTB in samenwerking tennisverenigingen, (gecertificeerde) tennisscholen en tennisleraren een instroomprogramma. Het instroomprogramma bestaat uit het aanbieden van instroomtrainingen in de regio. Instroomtrainingen zijn bedoeld voor sterk gemotiveerde spelers die gedreven zijn om zichzelf te verbeteren. De instroomtrainingen zijn aanvullend op clubtrainingen en bieden leergierige tennissers een extra uitdaging met gelijkgestemden en goede begeleiding.

DOELSTELLING

De KNLTB streeft vanaf september 2020 naar 20-30 landelijke samenwerkingspartners waar tenminste 2 groepen (Oranje 7/8 jaar en Groen 9/10 jaar) van 8-10 gelijkwaardige spelers structureel instroomtraining aangeboden krijgen. De KNLTB brengt met samenwerkingspartners tenminste 320 – 480 spelers in beeld via voorspeeldagen. De komende jaren is het de bedoeling te groeien naar een landelijke dekking.

Ben je geïnteresseerd dan is er de mogelijkheid om een pitch in te dienen en instroompartner van de KNLTB te worden. Je kunt een pitch indienen als tennisschool (al dan niet gecertificeerd), tennisleraar of een ander overkoepelend orgaan dat trainingen verzorgt.

WAT BIEDEN WE INSTROOMPARTNERS

 • KNLTB-uitstraling, bijvoorbeeld door in een KNLTB trainingspak te voorzien.
 • Kennissessies gericht op het instroomprogramma.
 • Een uitgewerkt lesplan voor instroomtrainingen.
 • Financiële bijdrage van €2.000,- per instroompartner per seizoen.
 • Intensieve samenwerking met andere instroompartners en omliggende verenigingen.
 • Gezamenlijk organiseren van KNLTB Voorspeeldagen en via database aantrekkingskracht op gedreven kinderen uit de leeftijdscategorie 7-10 jaar.

WAT VRAGEN WE VAN INSTROOMPARTNERS

 • Organiseren van tenminste één en indien nodig twee Voorspeeldagen, ondersteund door de KNLTB.
 • Een verantwoordelijke trainer aan te wijzen die tenminste 90% van de instroomtrainingen verzorgt.
 • Hanteren van een leraar:speler ratio van 1:8 verdeeld over twee banen.
 • Te werken volgens de richtlijnen van het lesplan voor KNLTB instroomtrainingen.
 • Deelname aan de kennissessies.
 • Bereidheid tot het investeren in samenwerking met omliggende tennisverenigingen.

De procedure om instroompartners te selecteren verloopt als volgt. De samenwerking wordt aangegaan voor tenminste een jaar met de optie om stilzwijgend te verlengen.